Kategorier
Okategoriserad

Bräckegolfen blir den 29.juli!

Hold av dagen för golftävling med goda granner, och även kvelden för middag med vår samfällighet!

Kategorier
Okategoriserad

Kallelse och dokument till årsmötet publicerad

Logga inn på webplatsen, du hittar dokument under Medlemsinfo/Kallelser

Välkomna till årsmötet 19.5. kl 09 på Golfklubben!

Kategorier
Okategoriserad

Städdag 7.4. och årsstämma 19.5. (nytt datum!)

Vår på gång och städdag 7.4. och årsstämma

Hej alla medlemmar,
Snart sommar och ljusare tider!
Enligt traditionen arrangerar vi städdag i Bräcke.  Vi möts vid nedre brevlådorna Långfredagen 7.4. kl 09, först med lite information. I städgrupper jobbar vi med röjning och andre uppgifter, och avsluter på Vallmostigen med fika för små och stora. Ta med trädgårdsverktyg du tror kan göra nytta; kratta, sekatör eller liknande.

Hvordan beskjære frukttrær for å få mest mulig frukt - Hageland

Årets stämma äger rum den 19.maj kl 09:00, inbjudan kommer. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15.mars, enligt stadgarna §14.

Mvh styrelsen

Kategorier
Okategoriserad

Information om VA-avgifter

Hoppas att alla mår bra och att ni ser fram emot våren i Fjällbacka. Nu ljusnar det!

Inför våra årsfakturor kommer vi att göra en höjning på VA-avgiften som avser anläggningsavgiften och sk. brukningsavgiften. VA-verksamheten i Tanums Kommun är ej skattefinansierad utan finansierad av anläggnings- och brukningsavgifter som betalas av brukarna. Verksamheten får inte gå med över- eller underskott under en längre period, den skall vara i ekonomisk balans.

Tanums kommun har under de senaste åren genomfört stora investeringar inom vatten- och avlopp. Investeringsbehovet är fortsatt stort, bland annat på grund av;

  • Kapaciteten på vattenförsörjning och avloppshantering har ökats och behöver fortsätta öka
  • Styrande lagkrav
  • Ledningsnät och anläggningar blir äldre och behöver förnyas
  • Anslutning av områden som idag har enskilda avloppslösningar
Brukningsavgiften kommer att höjas med 13% från den 1/1 2023. Kommunen kommer också att höja anläggningsavgiften med 10% på grund av ökade stigande priser på byggmaterial och anläggningsarbeten.

För oss innebär det här ungefär 700 kronor per fastighet/år. Något vi kommer att addera på vår årsfaktura i samband med faktureringen.

På årsstämman kommer vi också att redogöra för vilka kostnader vi beslutar om på stämman och vilka kostnader som vidarefaktureras, såsom den här VA-avgiften.

Mer information om VA-taxan finns i sin helhet på www.tanum.se

Styrelsen

Kategorier
Okategoriserad

Vattenanalys #2 från augusti 2022

Se resultatet av 2022-årets 2.vattenanalys, augusti under “Medlemsinfo”. Tjänligt utan anmärkning.

Kategorier
Okategoriserad

Medlemsinfo sensommar 2022

Hej goda grannar i Bräcke,

Vi hoppas ni alla har en bra sommar, och att vi får njuta av lite sol och värme en stund till.
Tack för ett fint arrangemang av årets Bräckemästerskap, trevligt med middag på kvällen och spännande och bra spel. Bräckemästare 2022 blev Per Sjögren – vi gratulerar!
Tack också till Camilla Jonson för årets härliga sommarträning! Vi ser fram emot nästa år, med ännu flera pass och bra träning.
Varmt välkomna till alla nya husägare och medlemmar! Hör av er till någon i styrelsen ifall ni har några funderingar eller frågor.

För oss allihop vill vi påminna om våra enkla men viktiga trivselsregler i området, bifogar dem här. Det frodas och växer snabbt omkring oss – vänligen håll buskar och träd under höjden av er husnock. Se över era träd och kolla om det är på tiden att kapa 🙂 Tänk också på att parkering i första hand görs på egen tomt och att det finns 2 stycken parkeringar i området: 1) vid infarten/nedre postlådorna och 2) uppe vid ravinen. Här vill vi också att alla fastigheter skall slänga sitt trädgårdsavfall, speciellt viktigt nu när vi har identifierat och bekämpar parkslide i området. Ha en god sensommar!
Mvh styrelsen

Kategorier
Okategoriserad

Sommar 2022 i Bräcke

Hej alla i Bräcke!

Vi önskar alla en trevlig sommar i ljuvliga Fjällbacka och här i Bräcke.  Sommaren går fort, så hoppas alla kan njuta av sol och salta bad i juli och augusti och vidare:)

Vi vill påminna alla om de enkla dock viktiga trivselsregler vi har här i Bräcke.  Vår utsikt är vacker, den önskar alla, kom derför i håg at inga träd på eran tomt blir högre än egen husnock.

Camilla erbjuder “Träna i Bräcke” tisdag och lördag morgon kl 09 oppe på vår “fotbollsplan” i endan av Vallmostigen! Se anslagstavlan för info och tider.

Årets Bräckemesterskap er 30.juli med golftävling och middag för alla på Golfklubben om kvelden.

Tanums kommun har viktig information och kontaktinformation till viktiga tjenester.  Kom i håg att använda vårt dricksvatten klokt!

God sommar,
Styrelsen

Kategorier
Okategoriserad

Årets vattenanalys mai 2022 er klar

Årets vattenanalys visar att vattnet er tjänligt med anmärkning på alla områden:
Kjemisk: – Uranhalten var hög.
Fluoridhalten överstiger 0,80 mg/l vilket ger kariesförebyggande effekt.
Mikrobiologisk: – Koliforma bakterier
Mer information enligt rapporterna nedan. Styrelsen vill göra en ny analys innan kort, som publiceras på her på hemsidan.

220529_Vattenradgivning (2) 220529_Gransvarden_enligt_Livsmedelsverkets_foreskrifter_om_dricksvatten_SLVFS_2001-30 (2) 220529_Forklaring_av_analys (2) 220520_Vattenanalys_Rapport_A82093_1 (1)

Kategorier
Okategoriserad

Vårnytt från Bräcke – städdag och årsstämma

Hej alla medlemmar,

Nu ser vi fram mot sommaren och ljusare tider på alla sätt.

Efter två år med pandemi vill vi i år återigen arrangera städdag i Bräcke. Enligt traditionen möts vi vid nedre brevlådorna Långfredagen 15.4. kl 09, först med lite information. I städgrupper jobbar vi med röjning och andre uppgifter, och avsluter på Vallmostigen med fika för små och stora. Ta med trädgårdsverktyg du tror kan göra nytta; kratta, sekatör eller liknande.

Hvordan beskjære frukttrær for å få mest mulig frukt - Hageland

Årets stämma äger rum på Kristi Himmelfärdsdagen som vanligt, inbjudan kommer. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15.mars, enligt stadgarna §14.

Mvh styrelsen

Kategorier
Okategoriserad

Årets vattenanalys

Årets vattenanalys i Bräcke samfällighet er gjort och klar.
Bedömning er at att vattnet är tjänligt både kemiskt och mikrobiologiskt, men fluoridhalten är låg så vattnet har ej en kariesförebyggande effekt. Borsta tändarna:)
Radonvärdet låg ovanligt lågt i år, som är bra.  Rapporten för 2021 och tidigare år finns under Medlemsinfo.