Bräcke - Fjällbacka Samfällighetsförening

Foto: Joacim BergmanOmrådet började bebyggas i början på 1970-talet och består av 48 stycken fastigheter belägna på en västsluttning ner mot Anråsälven, ca 2 kilometer från Fjällbackas samhälle.

I nära anslutning vid älven ligger en båthamn. Från denna tar man sig ut i Fjällbackafjorden via Mörhult.
Till Fjällbacka Golfklubb tar man sig enkelt till fots via "golfspången".

 Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Tomas Gillberg

 

Den tid då...

Bräcke fritidsby och Vägnytt - utdrag ur Fjällbacka Bladet Dec. 1971

Golfbana vid Anrås 1967 - utdrag ur Fjällbacka Bladet Dec. 1965