Om styrelsen

Styrelsen 2021/22:

Ordförande:
Per Sjögren
mail: per@goodexample.se
mobil: 0709-250776

Sekreterare och webansvarig:
Torill Wøhni
mail: torillaw@gmail.com 
telefon: +4797052778

Kassör:
Åsa Hugoson
mail: asa_hugoson@hotmail.com 
telefon: 0739-866116

Ledamöter:

Jan-Anders Johannesson
mail: j.johannesson@gmail.com 
telefon: 031 709 17 16

Olof Johannson
mail: evapalmenas@telia.com
telefon: 

Revisorer:
Christina Vidarsson
Lars-Håkan Håkansson

Valberedning:
Christer Lindström
Ove Nilsson