Om styrelsen

Styrelsen 2023/24:

Ordförande:
Per Sjögren
mail: per@goodexample.se
mobil: +4670 925 07 76

Sekreterare och webansvarig:
Olof Johansson
mail: olof.johanssontjv4@gmail.com 
telefon: +4670 558 73 65

Kassör:
Camilla Poljén
mail: camilla.poljen@gmail.com
telefon: +4670 345 50 90

Ledamöter:
Jan-Anders Johannesson
mail: j.johannesson@gmail.com 
telefon: 031 709 17 16

Joakim Kjällström
mail: emwjokj@gmail.com
telefon: +4672 451 49 96 

Revisorer:
Christina Vidarsson
Ulrika Nilsson
Christoffer Källström (suppl.)

Valberedning:
Christer Lindström
Ove Nilsson