Kategorier
Styrelsen informerar

Nytt insamlingssystem för sopor i kommunen

Hej allihop!

Hoppas att ni har det bra i höstrusket!

Senast 2024 kommer alla kommuner i Sverige att införa ett nytt insamlingssystem för avfall. Syftet är att det skall bli enklare och effektivare att sopsortera, vilket är bra. Respektive hushåll kommer att kunna sortera glas, tidningar, plast, batterier m.m. direkt hemma via sopkärlen.

Som en konsekvens krävs nya större kärl vilket innebär en något större sopbil. Rambo, vår avfallspartner i Tanum, har varit hos oss i Bräcke för att bedöma framkomligheten för nya fordon. Det är t.ex. viktigt att sopbilen kan ta sig fram i området säkert och tryggt samt att avstånden mellan kärlen och sopbilen inte är för långa.

Styrelsen undersöker nu detta och vilka alternativ vi har att möta de här nya kraven. Rent juridiskt är det varje fastighet som är avtalspart till Rambo men som förening har vi gemensam infrastruktur som behöver fungera.

Styrelsen kommer att återkomma med förslag och underlag för beslut hur vi bäst skall hantera sophanteringen.

Ha en fin fortsatt höst så hörs vi snart igen via hemsidan och mejl.

/Styrelsen