Kategorier
Okategoriserad

Information om VA-avgifter

Hoppas att alla mår bra och att ni ser fram emot våren i Fjällbacka. Nu ljusnar det!

Inför våra årsfakturor kommer vi att göra en höjning på VA-avgiften som avser anläggningsavgiften och sk. brukningsavgiften. VA-verksamheten i Tanums Kommun är ej skattefinansierad utan finansierad av anläggnings- och brukningsavgifter som betalas av brukarna. Verksamheten får inte gå med över- eller underskott under en längre period, den skall vara i ekonomisk balans.

Tanums kommun har under de senaste åren genomfört stora investeringar inom vatten- och avlopp. Investeringsbehovet är fortsatt stort, bland annat på grund av;

  • Kapaciteten på vattenförsörjning och avloppshantering har ökats och behöver fortsätta öka
  • Styrande lagkrav
  • Ledningsnät och anläggningar blir äldre och behöver förnyas
  • Anslutning av områden som idag har enskilda avloppslösningar
Brukningsavgiften kommer att höjas med 13% från den 1/1 2023. Kommunen kommer också att höja anläggningsavgiften med 10% på grund av ökade stigande priser på byggmaterial och anläggningsarbeten.

För oss innebär det här ungefär 700 kronor per fastighet/år. Något vi kommer att addera på vår årsfaktura i samband med faktureringen.

På årsstämman kommer vi också att redogöra för vilka kostnader vi beslutar om på stämman och vilka kostnader som vidarefaktureras, såsom den här VA-avgiften.

Mer information om VA-taxan finns i sin helhet på www.tanum.se

Styrelsen