Bräcke - Fjällbacka Samfällighetsförening

Styrelsen 2016/2017:

Ordförande:
Jan-Anders Johannesson
mail: j.johannesson@engelhardt.se
telefon: 031 709 17 16

Sekreterare:
Christer Lindström
mail: dutte.lindstrom@gmail.com
telefon: 072-725 18 83

Kassör:
Christina Vidarsson
mail: christina.vidarsson@skara.se
telefon: 0736-12 91 36

Ledamöter:
Ellen Merethe Stette
mail: ellen.merethe.stette@gmail.com
telefon: +47 9964 9202

Ledamöter:
Gert Bergman
mail: gert@vgel.se
telefon: 0709-20 20 03

Suppleant:
Johannes Holm
mail: johannes.holm@manifact.com
mobil: 070-999 18 69

Revisorer:
Märith Andreasson
Lars-Håkan Håkansson

Revisorsuppleant:
Gunilla Stensböl

Valberedning:
Göran Kastman
Bernt Jansson