Bräcke - Fjällbacka Samfällighetsförening

Styrelsen 2018/2019:

Ordförande:
Jan-Anders Johannesson
mail: j.johannesson@engelhardt.se
telefon: 031 709 17 16

Sekreterare:
Torill Wøhni
mail: torillaw@gmail.com 
telefon: +4797052778

 

Kassör:
Åsa Hugoson
mail: asa_hugoson@hotmail.com 
telefon: 0739-866116

Ledamöter:
Gert Bergman
mail:gert@vgel.se 
telefon: 0709-20 20 03

Per Sjögren
mail: per@nxtconsulting.se
mobil: 0709-250776

Revisorer:
Christina Vidarsson
Lars-Håkan Håkansson

 

Valberedning:
Göran Kastman
Ove Nilsson