Bräcke - Fjällbacka Samfällighetsförening

Styrelsen 2017/2018:

Ordförande:
Jan-Anders Johannesson
mail: j.johannesson@engelhardt.se
telefon: 031 709 17 16

Sekreterare:
Torill Wøhni
mail: torillaw@gmail.com 
telefon: +4797052778

Kassör:
Christina Vidarsson
mail: christina.vidarsson@skara.se
telefon: 0736-12 91 36

Kassör:
Åsa Hugoson
mail: asa_hugoson@hotmail.com 
telefon: 0706-63 81 58

Ledamöter:
Gert Bergman
mail:gert@vgel.se 
telefon: 0709-20 20 03

Suppleant:
Johannes Holm
mail: johannes.holm@manifact.com
mobil: 070-999 18 69

Revisorer:
Märith Andreasson
Lars-Håkan Håkansson

Revisorsuppleant:
Gunilla Stensböl

Valberedning:
Göran Kastman
Ove Nilsson