Bräcke - Fjällbacka Samfällighetsförening

Organisation
Det övergripande ansvaret för skötsel av grönområden/"allmänningar" har föreningens styrelse, där dessa skötselfrågor handlägges av Ove Nilsson

Organisation av skötselarbetet
Skötselarbetet är uppdelat på arbetsgrupper. Gruppernas medlemmar och sammankallande redovisas nedan:

Respektives arbetsgrupps städområde, se karta:
Städgruppsområden

Arbetsgrupp 1 - Kaprifolvägen - Ljungstigen
Ljungstigen 1, 3 och 5
Kaprifolvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16
Sammankallande: Bernt Jansson

Arbetsgrupp 2 - Klöverstigen
Klöverstigen 1 - 6
Sammankallande: Peter Ejenstam

Arbetsgrupp 3 - Konvaljstigen - Lupinstigen
Konvaljstigen 1, 3 och 5
Lupinstigen 1, 3 och 5
Sammankallande: Jon Stette

Arbetsgrupp 4 - Vallmostigen - Floravägen
Vallmostigen 1 och 3 - 10
Floravägen 15
Sammankallande: Christer Lindström

Arbetsgrupp 5 - Violstigen - Floravägen
Violstigen 3, 5, 7 och 9
Floravägen 10, 12 och 14
Sammankallande: Sven Trygg

Arbetsgrupp 6 - Floravägen - Rosenstigen
Floravägen 16, 18, 21 - 25
Rosenstigen 6
Sammankallande: Bengt Carlsson